Viewing Record 100 of 119
Previous Record  Next Record
Switch Views: Lightbox | Image List | List

Olie Boycot

ID Number: 17477
Maker: Komitee Zuidelijk Afrika; Werkgroep Kairos; Jan Koperdraat
Technique: silkscreen
Date Made: 1979
Place Made: West Europe: Netherlands; Amsterdam
Measurements: 41.3 cm x 28.6 cm; 16 1/4 in x 11 1/4 in
Main Subject: Ecology; South Africa (Southern Africa); Corporations
Materials: paper (fiber product)
Digitized: Y

Full Text:
Olie Boycot Zuid-Afrika J.K. Uitgave: Komitee Zuidlijk Afrika, Da Costastraat 88, Amsterdam, Tel. 020-18358 Werkgroep Kairos, Cornelis Houstmanstraat 17 Utrecht, Tel. 030-710614 [on verso:] Program van actie De voortdurende weigering van de blanke minderheidsregimes in Zuidelijk Afrika om een eind te maken aan het systeem van uitbuiting en onderdrukking van de 'niet-blanke' meerderheid van de bevolking in hun land, heeft tot een zeer explosieve situatie geleid. Dooreffective druk van de inter-nationale gemeenschap op de blanke regimes kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het beëindigen van deze toestand. Het verplichte wapen-embargo, ingesteld door de Verenigde Naties, vormt slechts een eerste stap op weg naar een effectieve isolering van Zuid-Afrika. Dit wapen-embargo werd veel te laat ingesteld, en heeft daardoor weinig verandering tweeg gebracht.Toen het wapen-embargo werd ingesteld was Zuid-Afrika al in staat om in haar eigen wapenbehoefte te voorzien. Omdat olie ook een strategisch goed is, onmisbaar voor het militaire apparaat, moet het wapen-embargo worden uitgebreid met een verbod op olieveranties aan Zuid-Afrika. (Zuid-Afrika is niet in staat om in haar eigen oliebehoefte te voorzien.) Een dergelijke olie-embargo heeft tot doel: ·De lekken te dichten in het olie-embargo tegen Rhodesië, waardoor het regime in dit land gedwongen zal worden de onderdrukkingsoorlog te staken. ·De regering van Zuid-Afrika te dwingen om zich terug te trekken uit het buurland Namibië.... Bovenstaand Program van actie werd ondermeer ondertekend door: PvdA, ARP, PPR, CPN, PSP, SP, IKB, Jong Socialisten, PPR-Jongeren, PSP-Jongeren, ANJV, ARJOS, KVP-Jongeren, NVV-Jongeren, KWJ, NCSV, LOG, VVDM, BVD, VD, BOA, MKA, IKV, Mondlane Stichting, Nederlandse Missieraad, Kerk en Vrede, Pax Christi, Oec. Vrouwenkontakt, Doopsgezinde Vredesgroep, NOVIB, VARA, X min Y Beweging, Evert Vermeer St., Beltaald Antwoord, Landelijke Ver. Wereldwinkels, Domitila, BWA, BBK.


Translation: Oil Boycott South Africa J.K. Publisher: Komitee Zuidlijk Afrika, Da Costastraat 88, Amsterdam, Tel. 020-18358 Werkgroep Kairos, Cornelis Houstmanstraat 17 Utrecht, Tel. 030-710614 [on verso:] Programme of action. The continuing refusal of the white minority regime in Southern Africa to end the system of exploitation and repression of the 'non-white' majority of the population in their country, has led to an explosive situation. By effective pressure on the white regimes by the international community, an important contribution can be made to further the end of this situation. The obligatory weapons embargo, established by the UN, is just the first step on the road to an effective isolation of South Africa. This weapons embargo was established much too late and therefore has created little change. When the weapons embargo was established South Africa was already capable of fulfilling its own weapons need. Because oil also is a strategic good, irreplaceable for the military apparatus, the weapons embargo should be extended with a ban on oil supplies to South Africa (South Africa is not capable of supplying its own needs). Such an oil embargo has as a goal: To stop the leaks in the oil embargo against Rhodesia, with the effect that the regime in that country will be forced to stop the repressive war. To force the government of South Africa to retreat from neighbour country Namibia. Above mentioned programme of action was among others undersigned by PvdA, ARP, PPR, CPN, PSP, SP, IKB, Jong Socialisten, PPR-Jongeren, PSP-Jongeren, ANJV, ARJOS, KVP-Jongeren, NVV-Jongeren, KWJ, NCSV, LOG, VVDM, BVD, VD, BOA, MKA, IKV, Mondlane Stichting, Nederlandse Missieraad, Kerk en Vrede, Pax Christi, Oec. Vrouwenkontakt, Doopsgezinde Vredesgroep, NOVIB, VARA, X min Y Beweging, Evert Vermeer St., Betaald Antwoord, Landelijke Ver. Wereldwinkels, Domitila, BWA, BBK

Notes:
Double-sided. This same poster is dated 1989 on the AFAS (Archiv für alternatives Schrifttum) website. However, as independence was finally achieved in April 1980, and Rhodesia was concurrently renamed the Republic of Zimbabwe, the poster makers would not have used Rhodesia after 1980.


Copyright Status:
Copyright status unknown; may be protected by copyright law.


Exhibition Annotation:
Translation: Boycott South African Oil Royal Dutch Shell (Shell) is a multinational oil company of Dutch and British origins. Shell Oil was targeted by anti-apartheid campaigners during the 1970s and 1980s both because it provided fuel to the South African army and police and because it violated the UN oil boycott of Rhodesia (now Zimbabwe) through its South African subsidiary and other local companies in which it had interests. During the 1980s, the boycott was endorsed by many organizations, including the AFL-CIO, the National Organization of Women (NOW), and the anti-apartheid lobby TransAfrica. It became one of the largest international anti-apartheid campaigns and represented the first phase of what the Washington-based Free South Africa Movement dubbed an “Economic Education Campaign” to publicize the vital contribution that multinationals made to the apartheid state. Shell never withdrew from South Africa, but the Shell Boycott was one of the most visible anti-apartheid boycott campaigns and helped raise awareness and galvanize support for change.Related Media